Varsling

 Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

 

Alle som oppdager kritikkverdige forhold på prosjekter som Euroweld jobber på skal alltid varsle om disse. Vi ønsker varsler for å rette opp ulovlige forhold, og gjøre arbeidsplassen trygg og god med et godt arbeidsmiljø.

 

Eksempler på forhold som skal varsles:

 • Sosial dumping
 • Manglende likebehandling
 • Brudd på sikkerhetsregler
 • Mobbing og trakassering
 • Bestikkelser og korrupsjon
 • Underslag, tyveri og økonomiske misligheter
 • Brudd på anbudsregler
 • Maktmisbruk
 • Brudd på taushetsplikt
 • Diskriminering
 • Brudd på etiske retningslinjer.

 

 

Kjenner du til, eller har du mistanke om slike forhold ved ett av prosjektene Euroweld jobber ved, skal du melde fra til:

 

Tittel                      Navn                            Telefon                E-post                       

Daglig leder          Knut Antonsen           916 98 997          knut@euroweld.no